Home » Νομοθεσία

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων για Eργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διαδικασία(?)! (παλιό υλικό)

Submitted by on September 26, 2011 – 12:20 pm9 Comments
Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων για Eργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διαδικασία(?)! (παλιό υλικό)

Το κείμενο αυτό είναι το τρίτο στη σειρά όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν προηγηθεί τα “Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος στο εξωτερικό για Τ.Ι.Ε.? (αλληλογραφία)” και “Η πρώτη (?) Ελληνική Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων“. Θα γίνει μια σύνοψη των εγγράφων και των υπηρεσιών που φαίνεται να χρειάζονται για την έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα. Ελπίζουμε έτσι να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία για όποιον επιθυμεί να προμηθευτείτο έγγραφο αυτό ώστε να εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπεύθυνη υπηρεσία (φαίνεται να) είναι το Τμήμα Δ’ Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας:

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 τ. Α), ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Το Π.Δ. 38/2010 εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Από 1η Ιουλίου 2009): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας (σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ στην Ελβετία θα εφαρμοσθεί σε μεταγενέστερο στάδιο), οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

Σχετικά έγγραφα που σχετίζονται ή είναι αναγκαία είναι το Π.Δ. 38/2010,

τα Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,

η Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας (υπάρχουν 2 αιτήσεις, μία για επαγγέλματα Βιοτεχνίας – Βιομηχανίας – Εμπορίου, και μία για επαγγέλματα γενικού ενδιαφέροντος. Φαντάζομαι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αίτηση γενικού ενδιαφέροντος),

ο Οδηγός Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ,

Επίσης, το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων εκδίδει βεβαιώσεις σε ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε χώρες εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα κάτωθι:

 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους,
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ελληνικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τα επαγγέλματα αυτά για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία).

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

 • Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 • Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15-180 Μαρούσι

e-mail: srpq@minedu.gov.gr
fax: (+30) -210 – 34.43.158,

Τηλ: (+30) 210 – 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-6-7

 (Για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του e-mail)

 Για ζητήματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αρμόδιος φορέας είναι ο  «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ», Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Αν θέλετε να ψάξετε καλύτερα το θέμα ή να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα διαθέσιμα resources κάντε bookmark και τα παρακάτω:

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

9 Comments »

 • antonis says:

  Ο παραλογισμός συνεχιζεται:

  Εδω και μερικους μηνες προσπαθώ να παρω το περιβόητο Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Προσόντων και δεν μου το δίνουν, διοτι δεν εχω ελληνική υπηκοότητα, η καλυτερα δεν εχω υπηκοότητα χωρας της ΕΕ.
  Ενω σπούδασα λυκειο, ΤΕΙ και ζω στην Ελλάδα σχεδον 20 χρονια.
  Το πιστοποιητικό που ζηταω αφορά αποκλειστικά και μονο τις σπουδές, να πιστοποιήσει την εκπαίδευση, το πτυχιο μου, το πτυχίο που μου έδωσε η ιδια η χωρα που ζω. Η μηπως κανω λάθος???
  Ο νόμος γραφει πουθενά οτι το *η βεβαιωση που πιστοποιει τις σπουδες μου* δίνεται μονο σε ελληνες πολιτες;;;
  Το πτυχιο των ξενων φοιτητων στα ελληνικα ΤΕΙ και ΑΕΙ δηλαδη δεν εχει την ιδια αξια με των ελληνων πολιτων ; Αφου το ιδιο πτυχιο εχουμε.
  Εαν σε μερικους μηνες αποκτήσω την Ελληνικη υπηκοότητα, τοτε θα μπορέσουν να δωσουν την βεβαίωση οτι το πτυχιο αυτο ειναι ισαξιο του αγγλου, σουηδου, γερμανου κλπ.
  Ξαφνικά ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ θα αποκτήσουν άλλη αξία ??

  Αν μπορεί καποιος να με βοηθήσει και να μου δωσει καποια συμβουλη, ωστε να μπορέσω να φυγω και να μη ξαναγυρίσω πισω, ειλικρινά… Λυπαμαι που το λεω, αλλα ΔΕΝ αντεχω αλλο.

  • ehealthgr says:

   Αντώνη καλημέρα. Τα παρακάτω με επιφύλαξη.

   Το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Επαγγελματικών προσόντων δίνεται μέσω Κοινοτικής Οδηγίας. Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά την μετακίνηση πολιτών της ΕΕ μέσα στην ένωση. Οι κοινοτικές οδηγίες αφορούν πολίτες που η υπηκοότητά τους είναι χώρα μέλος της ΕΕ. Άλλες διαδικασίες τηρούνται για αυτούς και άλλες για πολίτες άλλων χωρών.

   Δεν σου αιτιολογώ το δίκαιο ή το άδικο της συγκεκριμένης κατάστασης. Αποτελούν διακρατικές συμφωνίες και εγώ απλά σου εξηγώ πώς μάλλον έχουν τα πράγματα (χωρίς να είμαι 100% σίγουρος) με τη συγκεκριμένη δυσκολία που αντιμετωπίζεις.

   Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί το θέμα. Θα σου πρότεινα να συμβουλευτείς τον συνήγορο του πολίτη (http://new.synigoros.gr/). Ή αν θέλεις και μπορείς να πάρεις και την Ελληνική υπηκοότητα.

   Καλή επιτυχία σου εύχομαι.

   Ps: Σε καταλαβαίνω γιατί πολλοί δεν αντέχουμε δυστυχώς. Το δυστυχέστερο είναι πως η κρίση είναι ευρύτερη και πως, πέρα από την αποδεδειγμένη ανικανότητά μας ως χώρα, είμασταν ο αποδιοπομπαίος τράγος.

 • antonis says:

  Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση.

  Το θεμα δυστηχως απ οτι καταλαβαινω δεν μπορει να λυθει, τουλαχιστον αμεσα. Η απορια μου ηταν οχι για το δικαιο ή το αδικο, αλλα αν ειναι λογικο ή οχι. Το αν το πτυχιο μας, και μονο, αναγνωριζεται ή οχι στην ευρωπη, ανεξαρτητα απο το χρωμα του δερματος του ατομου που το κατεχει.
  Ο συνηγορος του πολιτη με εχει βοηθησει με συμβουλες, δυστυχως ομως το ελληνικο δημοσιο ειναι τοσο, μα τοσο αργοκινητο και για καθε λυση βρισκει ενα προβλημα. Γι αυτο και ζητησα καποια ιδεα ή εναλλακτικη λυση.

  Η αιτηση για ελληνικη υπηκοοτητα εχει γινει πριν απο 4 χρονια και μετα απο 16 χρονια διαμονης σε αυτη τη χωρα. Αποτελεσμα, μηδεν.
  Το να ειναι ο αποδιοπομπαιος τραγος δεν απαλλασει την Ελλαδα και τους κατοικους αυτης της χωρας (ή μαλλον την πλειοψηφια τους) απο τις ευθυνες τους.
  Πιστευω οτι ”κακοι ευρωπαιοι που μας τιμωρουν” και καλα σημερα, το κανουν επειδη μας θεωρουν: ακρως αναξιοπιστους, ανευθυνους και ανικανους για τα αυτονοητα, ακομη και για τον ιδιο μας τον εαυτο, δηλαδη η σημερινη πραγματικοτητα του ελληνικου δημοσιου τομεα.

  Ευχαριστω πολυ ομως, οπως και να εχει, πιστευω οτι αυτο το site ειναι απο τα καλυτερα που εχω βρει και ευχομαι να συνεχισει να εμπλουτιζεται με νεα και ενημερωσεις.
  Συγχαρητηρια και παλι.

  • ehealthgr says:

   Αντώνη το πρόβλημα δεν είναι λογικό είναι διαδικαστικό.

   Κακώς το κράτος δεν σου έχει υπηκοότητα εφόσον την δικαιούσαι.

   Το να μη σου δίνει αυτή την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η οποία αφορά Ευρωπαίους πολίτες, δεν είναι (λογικό) πρόβλημα του κράτους αλλά Ευρωπαϊκός κανόνας που ισχύει για κάθε χώρα κράτος μέλος της ΕΕ. Σε όποια χώρα και να πήγαινες το ίδιο καθεστώς θα ίσχυε για την συγκεκριμένη οδηγία. Η οδηγία και η αναγνώριση, δεν αφορά την απλή αναγνώριση ενός πτυχίου αλλά την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών για εργασία σε μια διακρατική ζώνη, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι το κράτος, κακώς, δεν έχει ορίσει διαδικασίες,επιπλέον, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ.

   Σου εύχομαι γρήγορα να ξεμπερδέψεις με το πρόβλημά σου.

   Ps: Σχετικά με τα υπόλοιπα, το πρόβλημα του χρέους είναι συστημικό και φαίνεται ξεκάθαρα πλέον. Το δικό μας φταίξιμο είναι ότι γνωρίζαμε ότι παίζουμε σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι, γνωρίζαμε πως δεν υπάρχουν κοινωνίες αγγέλων, και παρόλο αυτά παραμείναμε εκτεθειμένοι και ανοργάνωτοι.

 • Μαρινα says:

  Καλησπερα
  λεγομαι Μαρινα κ ενδιαφερομαι να εργαστω στην Σουηδια. Οπως καταλαβα πρεπει να εχω την αδεια ασκησης επαγγελματος,που μονο μια κοπελα καταφερε καπως να βγαλει, κ επειδη εχω μπερδευτει απιστευτα αν μπορειτε να με βοηθησετε με τα διαδικαστικα. Δηλαδη πως ξεκιναω, που πρεπει να απευθυνθω σε ποια αρχη,πρεπει να παω στο υπουργειο παιδειας για τις αιτησεις? Please καθε βοηθεια ειναι πολυ σημαντικη.
  Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων…

 • Vasilis says:

  Αυτή την “φημισμένη” βεβαίωση περιμένω κι εγώ.
  Πρόκειται για βεβαίωση επαγγελματικής μετακίνησης μου είπαν και η έκδοση της όπως με πληροφόρησαν έχει βελτιωμένη σύνταξη σε σχέση με τη βεβαίωση του 2009 που ανάρτησε η συνάδελφος από τη Σουηδία.
  Περιμένω να δω τι θα μου δώσουν και πως θα το αξιοποιήσω.
  Φυσικά τους είπα πως αν δεν κάνω τη δουλειά μου (δεν έχει δηλαδή αποτέλεσμα -- αναγνώριση από το εξωτερικό) θα τους ξαναενοχλήσω στο Υπουργείο ώστε να μου δώσουν τη βεβαίωση επαγγελματικής μετακίνησης του 2009.
  Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που του αναγνώρισαν τη δυνατότητα να δουλέψει στην Ευρώπη με τη βεβαίωση του 2012 ας μας το γράψει για να αποφύγουμε τα κακώς κείμενα και να μας καθησυχάσει.
  Ήδη μας έχουν τσιτώσει με την ποδηγέτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των ελλήνων πολιτών.
  Ελπίζω όλα να πάνε καλά για όλους τους συναδέλφους που οραματίζονται μια ζωή προσφοράς αλλά και δημιουργίας οπουδήποτε.

 • Μιχάλης says:

  Καλησπέρα σας!θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος τεχνολόγος ιατρικός εργαστηρίων εχει κάνει τα χαρτιά του για εργασία στην Σουηδία γιατι εχω σκοπό να πάω για δουλειά εκεί αλλά δεν βγάζω άκρη με την άδεια άσκησης επαγγέλματος!διαβασα τα προηγούμενα posts αλλά αν κάποιος το εχει κάνει να βγάλει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων κ αν αυτο τους καλύπτει στην ΣΟυηδια….
  Ευχαριστω πολυ

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.