Home » Νομοθεσία

Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων (ΕΝΤΕΠΑ) (παλιό υλικό)

Submitted by on November 9, 2009 – 7:40 pmNo Comment
Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων (ΕΝΤΕΠΑ) (παλιό υλικό)

Το παρακάτω κείμενο είναι αντιγραφή από τη σελίδα “Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων” της Ένωσης Τεχνολόγων Παρασκευαστών Δημοσίων Νοσοκομείων ΕΝ.ΤΕ.ΠΑ. Το κείμενο αναφέρει τα έγγραφα “υπ’ αριθμ. 458 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας”, “ΦΕΚ 509/2000“, “ΦΕΚ 1350/2000“, “Κανονισμός ADR“, “Ευρωπαϊκή νομοθεσία 94/55/ΕΚ” (Πηγές: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Διαρκής Επιτροπή Εξετάσεων Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων ΕμπορευμάτωνΥπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών). Θα ήταν σκόπιμο οποιαδήποτε αναφορά σε κάποιο έγγραφο να ακολουθείτε από ταυτόχρονη παράθεσή τους. Προσπάθησαμε να εντοπίσουμε τα παραπάνω, βρήκαμε τα περισσότερα , χωρίς όμως να είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι αυτά στα οποία αναφέρεται η ΕΝ.ΤΕ.ΠΑ. Θα παρακαλούσαμε τους υπευθύνους της ή το συγγραφέα του παρακάτω κειμένου να αναρτήσουν όλα τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και την “υπ’ αριθμ. 458 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας” έτσι ώστε όλοι μας να ενημερωθούμε και να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα έγγραφα.

Στα των νοσοκομείων και κλινικών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εκτελούνται εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων με την συμμετοχή των Τεχνολόγων – Παρασκευαστών Ιατρικών εργαστηρίων. Αναλύουμε παρακάτω τη νόμιμη διαδικασία λειτουργίας των εργαστηρίων, και τις ευθύνες που έχει το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του όπως προκύπτουν από την Ελληνική Νομοθεσία. Η υπ’ αριθμ. 458 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για τους κανόνες λειτουργίας των ιατρικών εργαστηρίων έχει κοινοποιηθεί στις τριμελείς επιτροπές και αναρτηθεί στους χώρους εργασίας για ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

Αναλυτικότερα για την παραλαβή και εξέταση δειγμάτων στα ιατρικά εργαστήρια πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα

  1. Τα δείγματα τα οποία παραλαμβάνονται από τα ιατρικά εργαστήρια πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν παραπεμπτικό υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον ιατρό που παραγγέλλει την συγκεκριμένη εξέταση. Όλα δε τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται και από το απαραίτητο χρεωστικό έντυπο. Διενέργεια εξέτασης χωρίς τα παραπάνω είναι παράνομη και μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη στους διενεργούντες την εξέταση Τεχνολόγους και Παρασκευαστές για απάτη κατά του δημοσίου. Το σύνολο των εξετάσεων διενεργείται με δαπάνη, υποδομή και υλικά που χρεώνεται το δημόσιο και η κατανάλωση τους πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα, παραπεμπτικά και χρεωστικά. Το δημόσιο δια των ελεγκτών υγείας υποχρεώνεται σε οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των νοσοκομείων. Οι Τεχνολόγοι και Παρασκευαστές που παρέλαβαν υλικά προμηθειών μετά από παραγγελίες εργαστηρίων για την διενέργεια εξετάσεων θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι για την αναγκαιότητα και την ορθή και νόμιμη κατανάλωση τους όπως αυτή πρέπει να δικαιολογείται και αποδεικνύεται από τα αναφερθέντα έγγραφα.
  2. Για την παραλαβή βιολογικού υλικού μη νοσηλευόμενου αυτό πρέπει να γίνεται μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών όπως ορίζει η νομοθεσία για την μεταφορά βιολογικών δειγμάτων. Εθνική Νομοθεσία ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, Κανονισμός ADR και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 94/55/ΕΚ. Σύμφωνα με τα παραπάνω το βιολογικό υλικό μεταφέρεται μόνο μετά από κεντρική συμφωνία ανάμεσα στο ΕΣΥ και τους φορείς Υγείας. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ.
  3. Τεχνολόγοι και Παρασκευαστές μπορούν να παραλαμβάνουν βιολογικό υλικό αλλά δεν μπορούν να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα ή τη νομιμότητα του συγκεκριμένου δείγματος. Την υπευθυνότητα της παραλαβής και καταλληλότητας του βιολογικού υλικού έχει το ιατρικό προσωπικό.
  4. Τεχνολόγοι και Παρασκευαστές δεν υπογράφουν για την παραλαβή υλικού από ασθενείς ή συγγενείς καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα του φέροντος το υλικό ούτε το νόμιμο της διαδικασίας συλλογής του. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΟΝΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ.
  5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ. Ευθύνη για την Ταυτοποίηση έχει ο διευθυντής του εργαστηρίου και το λοιπό ιατρικό προσωπικό.
  6. Δεν υπογράφει πουθενά Τεχνολόγος ή Παρασκευαστής για την διενέργεια οποιασδήποτε εργαστηριακής διαδικασίας καθώς δεν μπορεί να ταυτοποιήσει το δείγμα στον ασθενή ή τον φέροντα το υλικό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΤΜΑΤΟΣ.
  7. Σε κανένα εφημερεύον τμήμα δεν πρέπει να δίδεται κανένα αποτέλεσμα αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του εφημερεύοντος ο οποίος και ήταν φυσικά παρόν και επέβλεπε την εξέταση και τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
  8. Βάση της νομοθεσίας το ιατρικό απόρρητο είναι απαραβίαστο. Τεχνολόγοι και Παρασκευαστές δεν αποδίδουν αποτελέσματα για εξετάσεις σε οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο στον ασθενή ή τον ιατρό που αναφέρεται στο παραπεμπτικό. Για την παραλαβή αποτελέσματος εξέτασης από τρίτο ή συγγενή πρέπει υποχρεωτικά να κρατείται και να επισυνάπτεται εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της.

Ελπίζουμε πως θα έχουμε νεότερα όσο αφορά τα σχετικά νομικά έγγραφα, έτσι ώστε αυτά να παρατεθούν αναλυτικά στις σελίδες του περιοδικού.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.