Home » Εξελίξεις - Απόψεις

Η ανάγκη μετατροπής της νέας επιστημονικής γνώσης σε εμπορικό προϊόν (παλιό υλικό)

Submitted by on May 30, 2010 – 9:30 pmNo Comment
Η ανάγκη μετατροπής της νέας επιστημονικής γνώσης σε εμπορικό προϊόν (παλιό υλικό)

Το άρθρο υπογράφει ο Δρ Γιώργος Κιόλλας, Πρόεδρος ΔΣ και επιστημονικός διευθυντής του ερευνητικού κέντρου βιοϊατρικών επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ“. Το άρθρο είναι το ΒΗΜΑ Ιδεών και παρόλο που χρονολογείται από το 2007 είναι ακόμα ιδαίτερα επίκαιρο. Ο πλήρης τίτλος του άρθρου είναι “Ερευνα και καινοτομία σε μια μικρή χώρα. Η ανάγκη μετατροπής της νέας επιστημονικής γνώσης σε εμπορικό προϊόν“. Εγώ θα ξαναθυμήσω όσα έχω γράψει για το “Ελληνικό unconference event για DIY Biology” και θα παρακινήσω όλους τους Έλληνες ερευνητές να αυτενεργήσουν και να δοκιμάσουν ιδέες. Ιδέες και έξω από τα στενά κρατικά πλαίσια.

Τα bold στο κείμενο που ακολουθεί είναι δικά μου.

Ηανάπτυξη της οικονομίας και των κοινωνιών βασίζεται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης. Η ταχύτητα των παγκοσμίων εξελίξεων μας αφήνει συχνά έκπληκτους, προκαλώντας τις νομικές και ηθικές εμπειρίες μας και υποδεικνύοντας παράλληλα τα τεράστια οφέλη που προσφέρει στον άνθρωπο και στον πολιτισμό του. Αδιαμφισβήτητα οι χώρες που είναι σε θέση να αφομοιώνουν τα οικονομικά και πολιτισμικά οφέλη της νέας γνώσης είναι αυτές που έχουν ήδη ανεπτυγμένες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες, επαρκές επιστημονικό δυναμικό στην και και σχετική βιομηχανία έτοιμη να παράγει καινοτόμα εμπορικά προϊόντα. Μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν μόνο η εισαγωγή και κατανάλωση επιστημονικής γνώσης – σε αντίθεση με την πρωτογενή παραγωγή και εξαγωγή της – ωφελεί τελικά και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας ή στην πραγματικότητα διευρύνει ακόμη περισσότερο το οικονομικό και κοινωνικό μας χάσμα με τις ήδη ανεπτυγμένες χώρες. Η ερώτηση βέβαια δεν είναι ούτε καινούργια ούτε επίκαιρη, ειδικά όταν την τοποθετήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο πρόσφατης ευρωπαϊκής πολιτικής που έχει αναγνωρίσει τη θεμελιώδη σημασία της παραγωγής νέας γνώσης για την ανάπτυξη της οικονομίας και των κοινωνιών. Οι περιπτώσεις άλλων μικρών (π.χ. Φινλανδία) ή υποδεέστερων ερευνητικά χωρών (π.χ. Ισπανία) με ίδια συστατικά προβλήματα ερευνητικής πολιτικής όπως της Ελλάδας αποτελούν παραδείγματα επιτυχούς ανάταξης του συστήματός τους. Χωρίς περιστροφές, η επιτυχία τους βασίζεται κυρίως στην ειλικρινή κατανόηση των πολιτικών τους ηγεσιών ότι το μέλλον των οικονομιών τους εξαρτάται από την επιτυχία με την οποία θα οργανώσουν το εθνικό τους σύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Ποια είναι λοιπόν τα βασικά συστατικά μιας αποτελεσματικής οργάνωσης ενός συστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα; Μετρώντας τα αντιλαμβανόμαστε και τις πληγές μας. Πρώτο συστατικό το Πανεπιστήμιο, ένας βασικός μηχανισμός παραγωγής γνώσης με διαγνωσμένη παθογένεια στον ελληνικό χώρο, που, λόγω κεκτημένης κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας, επηρεάζει αρνητικά και μικρότερους μηχανισμούς, όπως τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Αρρηκτα συνδεδεμένη με την καλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, το οξυγόνο της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, που, παρά την ποσότητα παραγωγής του, δεν ικανοποιεί ούτε σε επάρκεια ούτε σε ποιότητα. Ενα τρίτο συστατικό, οι ερευνητικές υποδομές, τα κτίρια και ο εξοπλισμός τους, που παραμένουν φτωχά και σε περιεχόμενο και σε όψη, παρ΄ ότι είναι αναγκαία όχι μόνο για την παραγωγική εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αιχμής αλλά και η κινητήριος δύναμη για την προσέλκυση επενδύσεων από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία. Τελευταίο και ίσως σημαντικότερο, η παραδοσιακή για την Ελλάδα έλλειψη αξιοκρατικών μεθόδων όταν επενδύονται χρήματα για την έρευνα και καινοτομία αλλά και όταν αξιολογείται η αποδοτικότητα των σχετικών επενδύσεων.

Στο θεσμικό επίπεδο, η νέα πρόταση νόμου περί έρευνας και καινοτομίας εγκαινιάζει νέα όργανα σχεδιασμού και διαχείρισης της χρηματοδότησης της έρευνας, όπως το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και ο Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ), που ανανεώνουν την αισιοδοξία για το μέλλον της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, αφού υπόσχονται περισσότερη αξιοκρατία, αρτιότερο σχεδιασμό και μετρήσιμη αποδοτικότητα του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Γνωρίζοντας την πικρή ελληνική πραγματικότητα, πάντως, αναγνωρίζουμε και την κρισιμότητα της στελέχωσης αυτών των νέων οργανισμών με προσωπικότητες που έχουν ήδη αποδείξει την υψηλή κατάρτιση, τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την τεκμηριωμένη προσφορά τους στους τομείς στους οποίους καλούνται να συνεισφέρουν. Σε μια μικρή χώρα, επειδή όλοι γνωρίζουν όλους, είναι σημαντικό αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να εμπνέουν πηγαίο σεβασμό στους υφισταμένους τους. Η έρευνα και τεχνολογία δεν πρέπει να είναι πεδίο κοινωνικών παροχών για τους κυβερνώντες ή ανακόλουθης κοινωνικής καταξίωσης για συμμετέχοντες καθηγητές ή ερευνητές. Πολλοί λένε ότι το αγγλοσαξονικό μοντέλο οργάνωσης της έρευνας είναι επιτυχημένο γιατί αντιμετωπίζει την επιστήμη όπως τις τέχνες ή τον αθλητισμό, κάτι που διδάχθηκε προφανώς από τον αρχαίο ελληνικό λόγο. Μπορούμε να σκεφθούμε μια μη αξιοκρατική οργάνωση του αθλητισμού; Θα έπρεπε με την ίδια δυσκολία να σκεπτόμαστε και τη μη αξιοκρατική οργάνωση της έρευνας και της καινοτομίας. Μέσα στα λίγα ακόμη σημαντικά που θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε για να μπορέσει μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να παράγει πλούσια νέα γνώση αλλά και να τη μετατρέπει σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμη καινοτομία είναι η αναστροφή του κατακερματισμού που χαρακτηρίζει σήμερα την αλυσίδα «παραγωγή νέας γνώσης – μετατροπή της σε κατοχυρωμένη καινοτομία  – εμπορευματοποίηση του καινοτόμου προϊόντος». Ο κύριος λόγος για τη φτωχή συμμετοχή της βιομηχανίας στην ελληνική έρευνα είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση στη δημιουργία σοβαρών υποδομών ή συνεργιών που να ολοκληρώνουν τους κύκλους παραγωγής εμπορικά εκμεταλλεύσιμης καινοτομίας.

Τι χρειάζεται να γίνει; Να δημιουργηθούν τέτοια ολοκληρωμένα συστήματα μετατροπής της γνώσης σε καινοτομία και της καινοτομίας σε εμπορικό προϊόν. Στους ειδικούς φαίνεται προφανές, και όμως δεν έχουμε επιτύχει να το εφαρμόσουμε, παρ΄ ότι σε μια αρχική κλίμακα πενταετίας και για μια στοχευμένη δραστηριότητα, όπως π.χ. η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, θα απαιτούσε ολίγη φαιά ουσία από ειδικούς και επενδύσεις ολίγων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όσο ένα μικρό υποπρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Λίγα επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων ολοκληρωμένων συστημάτων μετατροπής νέας επιστημονικής γνώσης σε εμπορικό προϊόν θα μπορούσαν να δράσουν ως καταλύτες αλλαγής της κρατούσας νοοτροπίας της ελληνικής βιομηχανίας, που φαίνεται να βρίσκεται σήμερα «χαμένη στη μετάφραση» της επιστημονικής έρευνας, γεμάτη εσωστρέφεια, ατολμία για επενδύσεις σε υψηλές προστιθέμενες αξίες και ανασφάλεια για στρατηγικές συνεργασίες με την ερευνητική κοινότητα.

Ο Ελληνικός Χώρος Ερευνας και Καινοτομίας χρειάζεται άμεσα ανασύσταση με τολμηρούς σχεδιασμούς χρηματοδοτήσεων κλίμακας και σεβασμό στις θεμελιώδεις έννοιες σύγχρονης αναπτυξιακής δεοντολογίας, όπως αυτές της διεθνοποίησης, της αξιολόγησης και του αυστηρού ελέγχου αποδοτικότητας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Χρειάζεται να σταματήσουν επιτέλους οι πολλές και συχνές διαρροές πόρων προς άτομα ή σχήματα που δεν έχουν αντικειμενικά αποδείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά, όχι μόνο γιατί τέτοιες «επενδύσεις» δεν είναι αποτελεσματικές, αλλά κυρίως γιατί ισχυροποιούν και διαιωνίζουν τις φούσκες, την αναξιοκρατία και τις παρενέργειές τους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέες σύγχρονες υποδομές σε κτίρια, όργανα και τεχνολογίες και να αυξήσουμε τον αριθμό των άριστων ερευνητών μας. Χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την ανάγκη κατοχύρωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητών μας και να δημιουργήσουμε νέες δομές για την παραγωγική εκμετάλλευσή της. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε εστιασμένα, μεγάλα και φιλόδοξα προγράμματα που να ολοκληρώνουν τους κύκλους παραγωγικότητας της έρευνας και της καινοτομίας. Η βιολογία – υγεία – βιοτεχνολογία, η πληροφορική, η θαλάσσια έρευνα, η ενέργεια και το περιβάλλον θα μπορούσαν να αποτελέσουν στην Ελλάδα όχι μόνο κεντρικούς άξονες ανάπτυξης υψηλής αξίας εφαρμογών αλλά και αποτελεσματικούς καταλύτες μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Πώς να διαφωνήσει κάποιος με τα παραπάνω? Εγώ θα ξαναναρωτηθώ τι έκαναν τόσα χρόνια οι 628 ενώσεις & οργανώσεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, συνδικαλιστικές, κομματικές) με τα 628 συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις και προτάσεις? Κυρίως απορώ τι έκαναν και ποιος ο στόχος τόσα χρόνια  των ανθρώπων πίσω από όλο αυτό το σκηνικό (του παραλόγου)?

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.