Home » Παρουσιάσεις

Η Ανοσοκυτταροχημεία στην πρωτεϊνική έκφραση των αιματολογικών κακοηθειών

Submitted by on August 13, 2009 – 10:56 pmNo Comment
Η Ανοσοκυτταροχημεία στην πρωτεϊνική έκφραση  των αιματολογικών κακοηθειών

Μέχρι στιγμής, στις κατηγορίες “Παρουσιάσεις” και “Εργαστήρια“, έχουμε αναρτήσει διάφορες παρουσιάσεις από το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Μια τέτοια παρουσίαση είναι και η παρακάτω. Τίτλος της “Η στην πρωτεϊνική έκφραση  των αιματολογικών κακοηθειών”. Εισηγητής της ο Ανδρούτσος Γ., Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν.Α. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”.

Το παρακάτω κείμενο είναι από τα πρακτικά του Συνεδρίου:

Μετά τον κατακλυσμό των εργαστηρίων με κυτταρομετρία ροής, εμφανίζεται στη βιβλιογραφία ενδιαφέρον προς τις ανοσοκυτταροχημικές τεχνικές για τη μελέτη των αντιγονικών επιτόπων, που συνδέονται με ογκογονίδια, λόγω του ότι μια νέα γκάμα πρωτεϊνικών ουσιών, με άμεση ή έμμεση σχέση με μοριακές βλάβες του κυττάρου, μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα με την ανοσοκυτταροχημεία, με αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην πρόγνωση και την κατάταξη των λευχαιμιών. Από τη βιβλιογραφία διαφαίνεται, ότι μεγαλύτερη αξία και από τις μοριακές βλάβες, έχει αυτή η ίδια η έκφραση των πρωτεϊνικών μορίων, οπότε γίνεται αντιληπτή σε όλους η αξία των τεχνικών που μπορούν να προσδιορίσουν αυτά τα πρωτεϊνικά μόρια.

Όμως, όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να καλύπτεται με ποιοτικά κριτήρια και με δεδομένα των εκφράσεων αυτών των ουσιών σε φυσιολογικούς κυτταρικούς πληθυσμούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλη αξία έχει επίσης και η γεωγραφική κατανομή των αντιγονικών μορίων επί των κυττάρων, αν έχουν δηλαδή, πυρηνική, κυτταροπλασματική ή επιφανειακή εντόπιση, γεγονός αρκετά δυσχερές για προσέγγιση με την κυτταρομετρία ροής, όχι όμως και για την ανοσοκυτταροχημεία.

Η ανοσοκυτταροχημεία είναι ουσιαστικά η οπτικοποίηση μιας ανόσου συνδέσεως, δηλαδή ενός κυτταρικού μορίου (ενδεχομένως διαγνωστικού) που παίζει το ρόλο του αντιγόνου, έναντι κάθε ειδικής ανοσοσφαιρίνης με δυνατότητα αντισώματος. Η βασική ουσία που καθιστά ενυπόστατη την ανοσοκυτταροχημεία είναι το αντίσωμα.

Η διαθεσιμότητα αντιορών, τα μέρη των ανοσοσφαιρινών και τα μονοκλωνικά αντισώματα σε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κλινικά χρήσιμων αντιγόνων του αιμοποιητικού συστήματος, έχουν επεκτείνει πάρα πολύ την ποσότητα και την ποιότητα του ανοσοκυτταροχημικού ρεπερτορίου.

Για να κατανοηθεί καλύτερα η δυνατότητα των ανοσοκυτταροχημικών μεθόδων χρώσεως, καθώς επίσης και των οποιονδήποτε προβλημάτων μπορούν να συνδεθούν με αυτές, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια βασική γνώση των αντισωμάτων και των δυνατοτήτων τους.

Αντισώματα είναι πρωτεϊνικά μόρια, τα οποία συνδέονται ειδικά με το αντιγόνο, που προκάλεσε την παραγωγή τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί μια μορφή ανοσιακής απάντησης (χυμική) επιτελείται με τα αντισώματα, τα οποία βρίσκονται κυρίως στον ορό των ανοσοποιημένων ζώων. Τα αντισώματα έναντι συνήθων αντιγόνων εμφανίζουν ετερογένεια του μορίου τους, επειδή παράγονται από διάφορους κλώνους κυττάρων (πολυκλωνικά), η οποία δυσχεραίνει τη λεπτομερή ανάλυση της δομής τους. Τέτοιες έρευνες κατέστησαν δυνατές μετά τη διαπίστωση ότι ο ορός πασχόντων από πολλαπλό μυέλωμα (πλασματοκυτταρική υπερπλασία του μυελού) εμφανίζουν αυξημένα ποσά βιοχημικά ταυτόσημων πρωτεϊνικών προερχομένων από έναν κλώνο κυττάρων (μονοκλωνικές πρωτεΐνες). Ένα τέτοιο ομοιογενές υλικό αποτέλεσε πολύτιμη πηγή για την έρευνα της δομής και τη γενετική ανάλυση των αντισωμάτων.

Ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών του ορού με ηλεκτροφόρηση απέδειξε, ότι τόσο τα αντισώματα όσο και οι μονοκλωνικές πρωτεΐνες του μυελώματος, εδράζονται ως επί το πλείστον στο τρίτο, ταχύτερα κινούμενο κλάσμα των σφαιρινών, τις καλούμενες γ-σφαιρίνες ή αλλιώς ανοσοσφαιρίνες, αφού είναι το κλάσμα του ορού που περιέχει τα αντισώματα και παρέχει ανοσία. Έτσι οι όροι ανοσοσφαιρίνη και αντίσωμα ταυτίζονται.

Οι ανοσοσφαιρίνες (Igs) είναι γλυκοπρωτεΐνες (32-96% πολυπεπτίδια και 4-18% υδατάνθρακες), έχουν αντισωματική δράση, δηλαδή την ιδιότητα να ενώνονται με την ουσία, που προκάλεσε την παραγωγή τους (αντιγόνο), παράγονται από τα πλασματοκύτταρα, ανευρίσκονται στο πλάσμα και άλλα βιολογικά υγρά ή ιστούς (ούρα, ΕΝΥ, λεμφαδένες, σπλήνας κτλ.) καθώς και στην επιφάνεια μερικών κυττάρων.

Στις ανοσοσφαιρίνες κατατάσσονται και μερικές πρωτεΐνες, στις οποίες δεν έχει αποδειχθεί, η αντισωματική δράση, αλλά έχουν ανάλογη δομή και αντιγονική ειδικότητα. Τέτοιες είναι οι πρωτεΐνες του μυελώματος.

Οι ανοσοσφαιρίνες, δηλαδή είναι μια ανομοιογενής ομάδα πρωτεϊνών, που αποτελεί το 20 % των ολικών πρωτεϊνών του πλάσματος. Στην ηλεκτροφόρηση οι πιο πολλές πρωτεΐνες μεταναστεύουν στη ζώνη των γ-σφαιρινών, αλλά μερικές και στη ζώνη των β-σφαιρινών.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.