Home » Εξελίξεις - Απόψεις

Ισοτίμηση αποφοίτων ΣΒΙΕ (?) [ΠΕΤΙΕ] (παλιό υλικό)

Submitted by on August 31, 2010 – 8:16 pmNo Comment
Ισοτίμηση αποφοίτων ΣΒΙΕ (?) [ΠΕΤΙΕ] (παλιό υλικό)

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων – ΠΕΤΙΕ, Διονύσης Βούρτης, προσπαθεί να αλλάξει το διαδικτυακό προφίλ της συγκεκριμένης ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχει “ξαναστήσει” την σελίδα της ΠΕΤΙΕ, έχει φτιάξει ένα επίσημο group της ένωσης στο facebook και έχει αρχίσει να δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας αλλά και της υπηρεσίας scribd (λογαριασμός της ΠΕΤΙΕ), όσα έγγραφα αφορούν την ένωση και την λειτουργία των ιατρικών εργαστηρίων (όσα τουλάχιστον έχει υπόψιν η συγκεκριμένη ένωση). Εδώ να σημειώσω πως αντίστοιχη προσπάθεια είχε κάνει πριν καιρό και η Ένωση Τεχνολόγων Παρασκευαστών Δημοσίων Νοσοκομείων Ν.Π.Δ.Δ. – ΕΝΤΕΠΑ.

Desclaimer: Τους αναφέρω και τους 2 προς αποφυγή παρεξηγήσεων και πονηρών σκέψεων. Η πολύπλευρη και διαφανής ενημέρωση είναι προς όφελος όλων μας. Επιπλέον θα το ξαναγράψω και θα το γράφω κάθε φορά όταν χρειάζεται. Το περιοδικό δεν είναι συνδικαλιστικό αλλά ενημερωτικό.

Ασχέτως αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με αυτά, υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα στις σελίδες και των δύο ενώσεων. Δύο που ξεχωρίζω από την σελίδα της , και που μάλλον συνδέονται μεταξύ τους, έχουν τίτλους:

Κάνω copy paste και σας τα παρουσιάζω με αντίθετη σειρά.

Διεκδικώντας την αξία των πτυχίων μας, προχωρήσαμε στις 15/7/2010 στα Υπουργεία : Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης σε Διαμαρτυρία για μισθολογική ισοτίμηση πτυχιούχων σχολών ΣΒΙΕ 1974-75 (ένταξη στην κατηγορία Τ.Ε).

Διαβάστε τους λόγους  της αντίθεσής μας  και τη σωστή και αδιάβλητη λύση του τρόπου ισοτίμησης μετά από παρακολούθηση των ενδιαφερομένων για δύο (2) εξάμηνα στο ΤΕΙ, στο Τμήμα της Ειδικότητάς τους, όπως συνέβη με πτυχιούχους Μέσων Σχολών σύμφωνα με τον Ν. 1892/90, άρθρο 112 §12Ν.

Εχει γίνει παρέμβαση στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την 1ης ΥΠΕ (Αττικής), στις 15/07/2010 για την συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ως μέλος  απόφοιτου ΣΒΙΕ, (κατηγορίας ΤΕ0, κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων). Διαβάστε τους λόγους της αντίθεσής μας και τις προτάσεις μας, επιφυλασσόμενοι για την νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Κάποια πράγματα σχετικά με όλα τα παραπάνω. Η διαβάθμιση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος μέχρι στιγμής είναι σε 7 βαθμίδες.  Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις επάλληλες βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Πρωτοβάθμια διακρίνεται στην Προσχολική Εκπαίδευση που προσφέρεται από το Νηπιαγωγείο και στην Υποχρεωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που προσφέρεται από το Δημοτικό. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους: της Υποχρεωτικής Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Γυμνάσιο και της Μεταϋποχρεωτικής Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσφέρεται από το Ενιαίο Λύκειο και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακρίνεται στην Πανεπιστημιακή που προσφέρεται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσηςκαι τη μη πανεπιστημιακή που προσφέρεται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επίσης υλοποιούνται προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το 1997 έγινε μία προσπάθεια διεθνούς ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων από την UNESCO βάσει 7 επιπέδων εκπαίδευσης, όπως αυτά περιγράφηκαν από το International Standard Classification of Education – ISCED 1997. Τα επίπεδα εκπαίδευσης αντιστοιχούν στις εξής κατηγορίες:

  • Isced level 0 – Προσχολική Εκπαίδευση
  • Isced level 1 – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Isced level 2 – Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Isced level 3 – Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Isced level 4 – Μεταδευτεροβάθμια, μη πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
  • Isced level 5 – Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
  • Isced level 6 – Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η σχέση του με το σύστημα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε μία προσπάθεια να ακολουθηθεί η διεθνής ταξινόμηση International Standard Classification of Education – ISCED, της UNESCO.

Το πιθανότερο είναι κάποια πράγματα πως θα αλλάξουν. Αφορμή για συζήτηση μπορεί να είναι και το άρθρο του Έθνους “Ερχονται ΤΕΙ… δύο ταχυτήτων”, αλλά κυρίως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), για το οποίο γίνοντια διεργασίες αλλά ελάχιστοι μιλούν και προβληματίζονται.

Αν ρωτούσατε εμένα ποιο μοντέλο εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης (όχι το μοντέλο “πεπαλαίωσης” τύπου στρατού, λες και είμαστε ανθρώπινα τυριά ή κρασιά, δεν αποτελεί σοβαρό μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού) θα προτιμούσα, θα σας παρέπεμπα στο παρακάτω εξαιρετικό άρθρο “Λίγα λόγια για τη δουλειά στην Αγγλία” (digital-era.org). Επιπλέον, θα επιθυμούσα μετά και από όλα όσα έχουν γίνει και την είσοδο της χώρας στο ΔΝΤ, όλοι οι συνδικαλιστοί φορείς, ολόκληρη η κοινωνία γενικότερα να διαμαρτυθεί και να ζητήσει άμεσα την παντελή θεσμική κατάρτηγηση κάθε έννοιας παλαιότητας και των “προνομίων” που αυτή απολαμβάνει [hint: πχ. για το επιστημονικό συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει αίτηση ένας “νέος” υπάλληλος και ας του ζητούνται αρκετά επιπλέον πτυχία για να έχει πρόσβαση στο “σύστημα”. Αν κάποιος θεωρεί πως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα έρχονται με τα χρόνια εμπειρίας μπορούμε όποτε θέλετε να εξετάσουμε τα καθημερινά δημοσιεύματα για κακοδιαχείριση και διαφθορά σε κάθε τομέα του δημόσιου βίου. Για ποια αξιοπιστία και εγκυρότητα θέλετε να μιλήσουμε?].  Το καθεστώς της κοινωνίας διαφορετικών ταχυτήτων, “προνομίων” και κεκτημένων δεν είναι αξιοκρατικό, επ’ ουδενί δεν είναι δημοκρατικό.

Έχω αναφέρει και γράψει σχετικά με τα παραπάνω:

Γενικότερα για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα προβλήματά της μπορείτε να διαβάσετε και τα:

Τελικά, από αλλού ξεκίνησα την κουβέντα μου και αλλού την κατέληξα. Δεν γνωρίζω τη γνώμη σας για όλα αυτά, τα οποία εγώ θεωρώ πως αλληλοσυνδέονται. Όποια και να είναι, έχω την αίσθηση πως αν δεν αποκτήσουμε γνώση όλων των παραμέτρων (πράγμα που αμφιβάλλω ότι γινόταν τόσες δεκαετίες) δεν πρόκειται να αλλάξει παντελώς τίποτα.

Και ξανά just my 2c

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.