Home » Νομοθεσία

Κωδικός ΙΚΑ 311130, Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ως Παρασκευαστές Πειραμάτων και Αναλύσεων (παλιό υλικό)

Submitted by on May 24, 2009 – 7:40 pm2 Comments
Κωδικός  ΙΚΑ 311130, Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ως Παρασκευαστές Πειραμάτων και Αναλύσεων (παλιό υλικό)

Ένα από τα βασικά αιτήματα των συναδέλφων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, είναι η αλλαγή του κωδικού 311130 που σημαίνει «Παρασκευαστές Πειραμάτων και Αναλύσεων» σε άλλο κωδικό που θα αναφέρει τον τίτλο σπουδών μας «Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων».

Ο λόγος του αιτήματος αυτού είναι η ανάγκη αναφοράς του ακαδημαϊκού τίτλου ο οποίος μπορεί να αποδείξει πως κάποιος εργάζονταν με την ειδικότητα αυτή και μπορεί να επικαλεστεί τα έτη εργασίας του ως προϋπηρεσία στην ειδικότητα.

Είναι γνωστό πως στο ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται οι μήνες προϋπηρεσίας, όμως στην ειδικότητα μας κάθε φορά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αγωνιούν αν θα λάβουν τη μοριοδότησης εξαιτίας της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ μέσω του κωδικού 311130.

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΙΕ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να βρεθεί λύση και να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό. Έτσι από τις αρχές του περασμένου έτους έχει αποστείλει έγγραφο στο ΙΚΑ με το οποίο ζητά την επίλυση του θέματος. Έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα εξέτασης του ζητήματος από τους αρμόδιους υπαλλήλους και όργανα του ΙΚΑ, καταλήξαμε πως ο κωδικός 311130, όπου μέχρι και σήμερα ανήκουν οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι εκείνος στον οποίο οφείλουμε να εντασόμεθα.

Κλιμάκιο της ΠΕΤΙΕ που αποτελούνταν από τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης τους: Καντεράκη Γ., Ζαννόπουλο Ι. και Μπακρατσά Κ., ήλθε επανειλημμένα σε επαφή με τα αρμόδια στελέχη του ΙΚΑ όπου και τους αναλύθηκε το αιτιολογικό σύμφωνα με το οποίο είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει ο κλάδος μας να ανήκει στον κωδικό 311130.

Συγκεκριμένα ήλθαν σε γνώση των εκπροσώπων της Ένωσης δεδομένα των: – «Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών ΙΚΑ», -«Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων», -«Κωδικοποίηση Διατάξεων και Οδηγιών Εφαρμογής του Κανονισμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ», όπου φαίνεται σαφώς πως οποιοσδήποτε άλλος τίτλος κωδικού πέραν του 311130 που φέρει τη λέξη «Παρασκευαστής» θα συνεπάγονταν αυτομάτως πρόβλημα στην υπαγωγή του κλάδου μας στα ανθυγιεινά επαγγέλματα και αυτό γιατί το «Παρασκευαστής» δεν είναι τίτλος αλλά είδος εργασίας, συγκεκριμένα της Παρασκευαστικής εργασίας. Και αυτό είναι που δικαιολογεί το Ανθυγιεινό επάγγελμα. Όσο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, ο κωδικός δεν μπλοκάρει την απόδειξη τις.

Ως “Τεχνολόγοι“, λοιπόν στο ΙΚΑ, ορίζονται τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν και εκτελούν τεχνικής φύσεως εργασίες που έχουν σχέση με την έρευνα και την εφαρμογή εννοιών και λειτουργικών μεθόδων στους τομείς των φυσικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής και της τεχνολογίας, των επιστημών ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής, καθώς επίσης στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Για την άσκηση των επαγγελμάτων της ομάδας αυτής, απαιτείται κατά κανόνα, πτυχίο ή δίπλωμα από σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Επίσης ως Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών, νοούνται οι επαγγελματίες που εκτελούν, συνήθως υπό την εποπτεία ειδικών φυσικοχημικών επιστημόνων, διάφορες εργασίες σχετικές με τις πραγματοποιούμενες έρευνες στους τομείς της φυσικής, της χημείας, της γεωλογίας κ.α. Προετοιμάζουν ύλες και συσκευές για πειράματα, δοκιμές και αναλύσεις και βοηθούν στο σχεδιασμό, την εκτέλεση τους και εκτελούν άλλες παρόμοιες εργασίες.

Όμως, σύμφωνα με μια σειρά διατάξεων: Α.Υ.Ε.22737/1-199/17-3-1966 (ΦΕΚ 181/66 τ.Β, εγκ. 85/66), Α.Υ.Κ.Υ.21/971/20-4-1977 (ΦΕΚ 430/77τ.Β, εγκ. 76/77) και Α.Υ.Κ.Υ.Β1/21/21/708/7-2-1-1978 (ΦΕΚ 244/78 τ.Β, εγκ. 52/78), ορίζονται σαφώς οι χώροι και τα επαγγέλματα που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, ανήκουν οι νοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, τραπεζοκόμοι ασθενών, φύλακες θαλαμηπόλοι ψυχιατρικών Νοσοκομείων – Κλινικών, συντηρητές πειραματόζωων, συσκευαστές ορρών και εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, καθαρίστριες, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, μαίες απασχολούμενες αποκλειστικά με την άσκηση της ειδικότητας τους, από Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά – Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Κλείνοντας, λοιπόν, επαναλαμβάνεται πως οποιοσδήποτε άλλος κωδικός πέραν του 311130 «Παρασκευαστές Πειραμάτων και Αναλύσεων», που φέρει τη λέξη «Παρασκευαστής» θα συνεπάγονταν αυτομάτως πρόβλημα στην υπαγωγή του κλάδου μας στα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το «Παρασκευαστής» δεν έχει σχέση με τίτλο επαγγέλματος αλλά αφορά είδος εργασίας, συγκεκριμένα της Παρασκευαστικής εργασίας και αυτό είναι που δικαιολογεί το Ανθυγιεινό επάγγελμα.

Πηγή: ΠΕΤΙΕ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

2 Comments »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.