Home » Εξελίξεις - Απόψεις

Προσπάθεια Kατοχύρωσης Mεταπτυχιακών ειδικοτήτων Τομέα Υγείας από την ΠΕΒ

Submitted by on November 25, 2009 – 9:38 pmNo Comment
Προσπάθεια Kατοχύρωσης Mεταπτυχιακών ειδικοτήτων Τομέα Υγείας από την ΠΕΒ

Είχαμε αναφέρει την ανακοίνωση της ΠΕΒ σχετικά με την “Δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης των ΜΔΕ στην Υγεία“. Η εντείνει τις προσπάθειές της για την θεσμοθέτηση των μεταπτυχιακών ειδικοτήτων Βιοχημείας, Γενετικής και Μικροβιολογίας. Η κατοχύρωση επαγγελματικών – εργασιακών δικαιωμάτων σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους είναι ένα θέμα που  ενδιαφέρει πάρα πολλούς κλάδους. Η θετική έκβαση της προσπάθειας της ΠΕΒ θα σημάνει την  έγερση ανάλογων αξιώσεων και από τους υπολοίπους.

Παρακάτω η ανακοίνωση της ΠΕΒ σχετικά με την “Πρόταση συνεργασίας του Δ.Σ. της ΠΕΒ προς τα Τμήματα Βιοεπιστημών για την κατοχύρωση Mεταπτυχιακών ειδικοτήτων Τομέα Υγείας“:

Πρόταση συνεργασίας του ΔΣ της ΠΕΒ με τα τμήματα Βιοεπιστημών για την κατοχύρωση των μεταπτυχιακών Ειδικοτήτων στο τομέα της Υγείας, εστάλη στους προέδρους των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών της χώρας μας προκειμένου -μετά την ψήφιση των ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων- να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την θεσμοθέτιση των μεταπτυχιακών ειδικοτήτων Βιοχημείας, Γενετικής και Μικροβιολογίας.

Αρ. Πρωτ.: Β 518

Αθήνα 21/11/09

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣ:

κ. Φραγκούλη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Αθήνας,

κ. Αρσενάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Θεσσαλονίκης

κ. Γεωργιάδη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Πάτρας

κ. Λούη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Κρήτης

κ. Μαμούρη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

κ. Θυφρονίτη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

κ. Κοτσάρη, Πρόεδρο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

ΘΕΜΑ : Επαγγελματικοί τίτλοι Ειδικοτήτων Βιοεπιστημόνων

Αξιότιμοι κοι Πρόεδροι,

Το ζήτημα των κατευθύνσεων, μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά και επαγγελματικά πεδία απασχολεί συνεχώς την «κοινότητα» των βιοεπιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Θεσμικές ρυθμίσεις με βάση επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς όρους και προϋποθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Υγεία – που εστιάζεται το έγγραφό μας- να αναφέρουμε την Ιταλία, όπου η ένωση των βιολόγων (Οrdine Nationale de Biologi) σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά τμήματα έχει καταφέρει να θεσμοθετήσουν τις μεταπτυχιακές ειδικότητες : Βιοχημείας (Patologia Clinica), Γενετικής (Laboratorio di Genetica), Διαιτολογίας και Μικροβιολογίας. Στην χώρα μας, μόλις πρόσφατα ,όπως γνωρίζετε ολοκληρώνεται η θεσμική σύνδεση των ακαδημαϊκών προσόντων των πτυχιούχων βιοεπιστημόνων για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Η θεσμική σύνδεση και κατοχύρωση μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων με επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τους δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και η «εμπλοκή» στο θέμα αυτό και άλλων κλάδων (πχ ιατρικών ειδικοτήτων) δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το θέμα. Εξαίρεση αποτελεί η ειδικότητα της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία) για την οποία σύμφωνα με το ΠΔ 131/73 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του επαγγελματικού τίτλου ειδικότητας του Κλινικού Χημικού για βιοχημικούς, βιολόγους, χημικούς εάν όμως αποκτηθεί …στο εξωτερικό(!).

Με αφορμή την πρόσφατη ένταξη (11/09) της ειδικότητας του Κλινικού Γενετιστή στην οδηγία 2005/36/EC της ΕΕ στις ειδικότητες των γιατρών, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα παρέμβασης των τμημάτων Βιολογίας προς τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας όσον αφορά τουλάχιστον στις τρεις κάτωθι ειδικότητες :

Η Ειδικότητα της Βιοχημείας : Από το 1973 που ψηφίστηκε το ΠΔ 131/73 που επέτρεπε στους βιολόγους, χημικούς, και επιστήμονες (=βιοχημικοί) με κατάλληλη εμπειρία η μετά από εκπαίδευση, να αποκτούν την ειδικότητα της Βιοχημείας δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί εκκρεμεί η ψήφιση σχετικών διαταγμάτων για την ενεργοποίησή του. Παραμένουμε, δηλαδή, η μοναδική χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει την ειδικότητα της Βιοχημείας σε επιστήμονες εκτός γιατρών εφόσον αυτή αποκτηθεί στο εξωτερικό! Η άρνηση της Πολιτείας στους συναδέλφους μας να εκπαιδευτούν στην χώρα τους, εκτός των νομικών και συνταγματικών ζητημάτων που εγείρει, αντιφάσκει με την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στα βιοχημικά εργαστήρια: Οι βιοχημικοί στελεχώνουν (έως και 100% του προσωπικού) η και διευθύνουν βιοχημικά εργαστήρια μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει ευθέως το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και ιδίως τα Τμήματά μας.

Η Ειδικότητα της Γενετικής : Οι υπηρεσίες Γενετικής στη χώρα μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς ιδιαίτερα μέσω του Προγεννητικού Ελέγχου γενετικών νοσημάτων. Πρόσθετα με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό οι γενετικοί παράγοντες -η γενετική ταυτότητα κάθε ατόμου φαίνεται, ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία διάγνωσης και θεραπείας σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες ατόμων και νοσημάτων, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό η Μοριακή διάγνωση ήδη χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενειών ( πρόβλεψης ή επιβεβαίωσης νοσημάτων). Ωστόσο παρά τη δεδομένη και διευρυμένη προσφορά των βιολόγων, παρά τις θετικές εισηγήσεις των σχετικών φορέων (και σχετικών επιτροπών και οργάνων όπως το ΚΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας) η θεσμοθέτηση των υπηρεσιών Γενετικής και της ειδικότητας του Γενετιστή στη χώρα μας δεν έχει υλοποιηθεί! Η χώρα μας, αποτελεί για μια ακόμα φορά , τη μοναδική εξαίρεση στη διευρυμένη ΕΕ.Επιβάλλεται, λοιπόν, η άμεση θεσμοθέτηση της εργαστηριακής ειδικότητας του Γενετιστή, ως ισότιμη ειδικότητα μεταξύ εκπαιδευμένων βιολόγων, γιατρών και βιοεπιστημόνων, ως θεσμικό μέτρο που θα εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες υγείας μας, βελτιώνοντας την ποιότητά τους, που έως σήμερα εξαρτάται από τη γνώση, την εμπειρία και τη συνείδηση του βιολόγου ή γιατρού Γενετιστή.

Η Ειδικότητα της Μικροβιολογίας : Στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων μας, η μελέτη των μικροβίων αποτελεί διακριτό γνωστικό πεδίο, που διδάσκεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζεται μέσω της μοριακής, κυτταρικής, συστηματικής και εξελικτικής βιολογίας, όπως και της γενετικής ή ανοσοβιολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα. Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν ένα –μοναδικό για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών- γνωστικό υπόβαθρο ικανό να τους προετοιμάσει για την μετεκπαίδευσή τους στην ειδικότητα της “Βιολογίας των Μικροοργανισμών” ήτοι της Μικροβιολογίας.

Ιστορικά στη χώρα μας η ειδικότητα της Μικροβιολογίας αφορούσε μόνο τους αποφοίτους γιατρούς, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, αλλά και τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Αντίθετα μάλιστα η κοινή ειδικότητα βιολόγων και γιατρών (πχ στην Ιταλία : Mikrobiologie e Virologie) δεν είναι ειδικότητα προτίμησης των γιατρών [που αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με τα ιδιωτικά εργαστήρια που κατέχουν οι βιολόγοι (70-80%)]. Η θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Μικροβιολογίας για τους βιοεπιστήμονες θα συμβάλλει στο θεσμικό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό της χώρας μας και θα επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της υγείας (βλέπε σχετικό άρθρο που βασίστηκε σε έγγραφο της ΠΕΒ στο «Βήμα» Τετάρτη 20/05/2009)

Πρόκειται δηλαδή για τις μεταπτυχιακές ειδικότητες που διαρκούν 4-5 χρόνια (πχ στην Ιταλία η διάρκειά τους από το 2009 έγινε από 4 σε 5 χρόνια) και καταλήγουν σε επαγγελματικό τίτλο ειδικότητας που απονέμεται από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΕΒ έχει ως τώρα παρέμβει επανειλημμένα για τις ειδικότητες της Βιοχημείας (Κλινικής Χημείας) και της Γενετικής χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομολογουμένως αμήχανη Πολιτεία που αδυνατεί να προβεί σε εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις. Πιστεύουμε, ότι μετά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, η διεκδίκηση των ειδικοτήτων στα συγκεκριμένα αντικείμενα αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα. Σε αυτή ακριβώς την φάση πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η παρέμβασή των Πανεπιστημιακών τμημάτων ώστε με το κύρος της θεσμικής τους οντότητας που διαθέτουν να τεκμηριωθεί και να προωθηθεί το θέμα των ειδικοτήτων των βιοεπιστημόνων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία και θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΠΕΒ

Μάνος Παπαδάκης

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.