Home » Παρουσιάσεις

Πόσο ενημερωμένοι είναι το Ελληνικό κοινό και οι ασθενείς για το λέμφωμα? (έρευνα)

Submitted by on October 10, 2009 – 12:14 pmOne Comment
Πόσο ενημερωμένοι είναι το Ελληνικό κοινό και οι ασθενείς για το λέμφωμα? (έρευνα)

Αφορμές της συγκεκριμένης ανάρτησης είναι :

Η πρώτη έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα έχει τίτλο “Έρευνα για το λέμφωμα: Άγνοια δηλώνουν οι Έλληνες για μία σοβαρή μορφή καρκίνου” (OnHealth.gr):

Άγνοια για μία από τις πιο κακοήθεις παθήσεις έχει η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων.

Πρόκειται για το λέμφωμα, γνωστό και ως καρκίνος των λεμφοκυττάρων, που αποτελεί την πέμπτη πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου στην Ευρώπη. Μόνο ένας στους πέντε Έλληνες έχουν κάποια εικόνα για τη συχνότητα εμφάνισής του, τα συμπτώματα και τις δυνατότητες θεραπείας που παρέχει σήμερα η επιστήμη.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν –μεταξύ άλλων– από πανελλαδική έρευνα για τον καρκίνο, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Στην έρευνα «Hellas Health II» συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.490 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω και πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου 2008. Περιέλαβε, δε, ειδικό τμήμα για το λέμφωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις των Ελλήνων πάνω στη σοβαρή αυτή ασθένεια.

Παρουσιάζοντας σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση τα αποτελέσματα της έρευνας «Hellas Health II» ο Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Διευθυντής ΙΚΠΙ Γιάννης Τούντας, τόνισε ότι από την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων, φάνηκε ότι μόνον ένας στους πέντε γνώριζαν ότι το λέμφωμα είναι καρκίνος του λεμφικού συστήματος. Δύο στους τρεις δεν γνώριζαν ή είχαν αμφιβολίες για τα χαρακτηριστικά της ασθένειας, ενώ ένας στους τρεις ήξεραν ότι το λέμφωμα προσβάλλει άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.

Τρεις στους τέσσερις δεν γνώριζαν ούτε ένα από τα συμπτώματα της ασθένειας. Το 18,3% μόλις των ερωτηθέντων απάντησε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διόγκωση των λεμφαδένων, μόνο το 8,1% η κόπωση και το 6,3% η απώλεια βάρους.

Εξαιρετικά χαμηλό (2,2% έως 4,2%) ήταν το ποσοστό όσων γνωρίζουν την κατάταξη του λεμφώματος, ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους, σε σύγκριση με τις άλλες γνωστές μορφές καρκίνου.

Τρεις στους πέντε δήλωσαν άγνοια για τη θεραπεία του, ενώ ένας στους δέκα θεωρούν ότι υπάρχει θεραπεία. Στην κρίσιμη ερώτηση για το αν η νόσος μπορεί να καταστεί χρόνια, εφόσον διαγνωσθεί έγκαιρα και χορηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, μόνο το 16,3% απάντησε ότι το γνωρίζει.

Οι γνώσεις του πληθυσμού σχετικά με το λέμφωμα διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαίδευση και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ακόμη, όμως, και στην ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη και στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα ποσοστά όσων δηλώνουν άγνοια είναι πολύ υψηλά.

Οι γνώσεις των Ελλήνων για το λέμφωμα θα αξιολογηθούν και μετά την ολοκλήρωση νέας έρευνας, η οποία διεξάγεται σε δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, με τη συμμετοχή 100 ασθενών.

Η παρουσίαση των διαγραμμάτων της έρευνας (OnHealth.gr) παρακάτω:

Η δεύτερη “Έρευνα σε ασθενείς με λέμφωμα, Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής ασθενών με λέμφωμα” (OnHealth.gr) αναφέρει σχετικά:

Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην ασθένειά τους, τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν και την εξέλιξη της νόσου.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα “Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής ασθενών με λέμφωμα”, που πραγματοποιήθηκε σε 87 ασθενείς με λέμφωμα από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο του 2009. Η έρευνα διεξήχθη από τους φορείς:

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς δήλωσαν ότι αισθάνονται καθόλου ή μέτρια ενημερωμένοι (βαθμολογία από 1 ως 3 σε κλίμακα με άριστα το 5) σχετικά με το είδος της θεραπείας που ακολουθούν (55,3%), την πιθανή πορεία της νόσου (58,3%), τις ανεπιθύμητες ενέργειες (67,1%) και τη διάρκεια της θεραπείας (50%). Ο βαθμός ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών. Συγκεκριμένα, τα άτομα με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση δήλωσαν πολύ περισσότερο ενημερωμένα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασθένεια και τη θεραπεία, σε σχέση με τους αποφοίτους δημοτικού.

Η κυριότερη πηγή ενημέρωσης για όλους τους ασθενείς είναι ο θεράπων γιατρός τους, καθώς το 95% περίπου των ασθενών αντλεί απ’αυτόν πληροφορίες για την πορεία της νόσου, για το είδος, τη διάρκεια και τις ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας. Άλλοι επαγγελματίες υγείας, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το ίντερνετ, το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά, χαμηλότερα του 12%. Ωστόσο, η χρήση του ίντερνετ για την άντληση πληροφοριών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα άτομα κάτω των 50 ετών. Το 46,2% των ασθενών αυτής της ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να ενημερωθεί σχετικά με το είδος της θεραπείας, το 23,1% για την πορεία της ασθένειας, την κατάλληλη διατροφή και τη φυσική άσκηση που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το 15,4% για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και το 7,7% για τη διάρκεια της θεραπείας.

Μεταξύ των θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση της νόσου, οι περισσότεροι ασθενείς γνωρίζουν τη χημειοθεραπεία (MedlinePlus) (80,2%), ενώ λιγότεροι την ακτινοθεραπεία (MedlinePlus) (30,3%), τη μεταμόσχευση μυελού (MedlinePlus) (30,3%) και τη θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (12%). Ως προς τις πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες της θεραπείας, την κόπωση γνωρίζει το 70,7% των ασθενών, την απώλεια μαλλιών το 52,4% και την απώλεια όρεξης το 43,8%, ενώ λιγότερο γνωστές είναι η διάρροια (32,1%), η ελάττωση του αριθμού των κυττάρων στο αίμα (27,8%), τα προβλήματα γονιμότητας (16,9%) και οι διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας (11,5%).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σε ποσοστά άνω του 70%, ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν, ούτε κατά προσέγγιση, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης των ασθενών με διάφορους τύπους λεμφώματος (73,3% για το Non-Hodgkin λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας, 84,5% για το Non-Hodgkin (MedlinePlus) λέμφωμα υψηλής κακοήθειας και 76,5% για το Hodgkin λέμφωμα). Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι ο χρόνος επιβίωσης εξαρτάται από το είδος της θεραπείας (70,4%), τον τύπο (71,6%) και το κλινικό στάδιο του λεμφώματος (63,8%), καθώς και τον βαθμό κακοήθειας (57%). Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συσχέτισε την ψυχολογική κατάσταση με την επιβίωση (63%), κάτι που καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν οι ασθενείς στην ψυχική διάσταση της νόσου.

Κατά τη διάρκεια των περιόδων ύφεσης, φαίνεται ότι η πλειονότητα των ασθενών φροντίζουν να επισκέπτονται τον γιατρό τους για να πραγματοποιήσουν περιοδικό έλεγχο της υγείας τους. Το 80,6% κάθε 6 μήνες, το 2,8% κάθε χρόνο, το 2,8% κάθε 2 χρόνια, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 13,9% που δεν πραγματοποιεί περιοδικό έλεγχο. Όταν πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία, η άποψη του γιατρού έχει καθοριστική σημασία. Αξιολογώντας τη βαρύτητα της άποψης του θεράποντα γιατρού σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία από το 1 ως το 5 (όπου 1 σημαίνει καθόλου σημαντική και 5 πολύ σημαντική), η μέση βαθμολογία για την άποψη του γιατρού ήταν 4,89. Αντίθετα, η προσωπική άποψη είχε μέση βαθμολογία 2,27, η άποψη του συγγενικού περιβάλλοντος 1,79 και η άποψη του φιλικού περιβάλλοντος μόλις 1,32.

Ως προς τις αντιλήψεις σχετικά με τη νόσο, φαίνεται ότι οι ασθενείς πιστεύουν πολύ στην αξία της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούν (βαθμολογία 8,58 στα 10). Αντίθετα, κατανοούν την ασθένεια σε μέτριο βαθμό (5,9 στα 10) και αισθάνονται ότι έχουν περιορισμένο έλεγχο πάνω της (5,24).

Η ποιότητα ζωής των ασθενών της έρευνας φαίνεται να είναι συνολικά καλύτερη, σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους πάσχοντες από λέμφωμα. Στις κλίμακες της κοινωνικής λειτουργικότητας και του ρόλου τους στη ζωή, οι Έλληνες ασθενείς έχουν υψηλότερη μέση βαθμολογία, καθώς φαίνεται ότι ο κοινωνικός τους ρόλος δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι ασθενείς. Αντίθετα, συναισθηματικά βρίσκονται σε δυσμενέστερη σχέση. Οι κλίμακες ποιότητας ζωής παίρνουν τιμές από το 0 ως το 100 και υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Τέλος, η σύγκριση μεταξύ των ασθενών που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της νόσου, αποκαλύπτει ότι οι ασθενείς που βρίσκονται σε φάση συντήρησης έχουν καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής (76,2), σε σχέση με τους ασθενείς που βρίσκονται στη φάση της αρχικής θεραπείας (67,6) και στη φάση υποτροπής (71,7). Παράλληλα, οι ασθενείς, κατά την αρχική θεραπεία, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες (30,8), ενώ σε μεταγενέστερες φάσεις, τα οικονομικά προβλήματα είναι λιγότερα (18,5 στη φάση συντήρησης και 8,9 στη φάση υποτροπής).

Η παρουσίαση των διαγραμμάτων της έρευνας (OnHealth.gr) παρακάτω:

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

One Comment »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.