Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων στην Ελλάδα
October 11, 2014 – 1:48 am | No Comment

Σε παλαιότερη ανάρτησή μου, σας είχα υποσχεθεί ότι θα ακολουθήσουν και αναρτήσεις  με τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα. Ευτυχώς η ΓΓΕΤ μας πρόλαβε! 😀
H ΓΓΕΤ συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο …

Read the full story »
Δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες του περιοδικού.

Εκπαίδευση

Θέματα για την εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση.

Εξελίξεις – Απόψεις

Συνδικαλιστικά νέα, θέματα, απόψεις από το χώρο της Υγείας.

Εργαστήρια

Νέα, οδηγίες που αφορούν τον χώρο των Ιατρικών Εργαστηρίων

Νομοθεσία

Νομοθεσία, διατάξεις, εγκύκλιοι, σύλλογοι του χώρου Υγείας.

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: ασφάλεια εργαστηρίων

Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων (ΕΝΤΕΠΑ)
November 9, 2009 – 7:40 pm | 2 Comments
Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων (ΕΝΤΕΠΑ)

Το παρακάτω κείμενο είναι αντιγραφή από τη σελίδα “Διενέργεια εξετάσεων και νόμιμη λειτουργία εργαστηρίων” της Ένωσης Τεχνολόγων Παρασκευαστών Δημοσίων Νοσοκομείων ΕΝ.ΤΕ.ΠΑ. Το κείμενο αναφέρει τα έγγραφα “υπ’ αριθμ. 458 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας”, “ΦΕΚ 509/2000“, …

Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (HSM)
July 8, 2009 – 9:05 am | No Comment
Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (HSM)

Η παρακάτω παρουσίαση έχει θέμα “Αποστείρωση – Απολύμανση – Αντισηψία / Αντισηπτικά – Απολυμαντικά“. Θα την βρείτε στην σειρά μαθημάτων της  Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. Η επιμέλεια της παρουσίασης είναι του Δρ. Ευάγγελου Δ. Βογιατζάκη, Ιατρός …

Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (HSM)
July 4, 2009 – 8:52 am | No Comment
Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (HSM)

Παρακάτω η δεύτερη παρουσίαση, της σειράς μαθημάτων της  Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, με θέματικο άξονα “Ασφάλεια στο Εργαστήριο“.  Η σημερινή μας παρουσίαση έχει τίτλο “Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου – Αρχές λειτουργίας των Θαλάμων βιολογικής …

Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή των Μικροβιολογικών Δειγμάτων (HSM)
June 27, 2009 – 8:32 am | No Comment
Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή των Μικροβιολογικών Δειγμάτων (HSM)

Συνεχίζουμε τις αναρτήσεις από τη σειρά μαθημάτων της  Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας με 2 παρουσιάσεις που αφορούν την “Ασφάλεια στο Εργαστήριο“.  Η σημερινή μας παρουσίαση έχει τίτλο “Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή των …

Ορθή τεχνική πλύσης χειρών
May 25, 2009 – 9:34 pm | No Comment
Ορθή τεχνική πλύσης χειρών

Το πλύσιμο των χεριών του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού μετά από κάθε εργασία και των ιατρών μετά από κάθε εξέταση αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη μέθοδο πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το πλύσιμο των χεριών στα Νοσοκομεία …

Ασφάλεια στα μικροβιολογικά εργαστήρια
May 25, 2009 – 1:03 am | One Comment
Ασφάλεια στα μικροβιολογικά εργαστήρια

Τα μικροβιολογικά εργαστήρια είναι χώροι όπου γίνεται ειδική επεξεργασία ή χειρισμοί επικίνδυνων δειγμάτων, εφαρμόζονται αυξημένα και εξειδικευμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού. Με τον όρο ‘μέτρα ασφάλειας’ εννοούνται όλες οι πρακτικές και οι μέθοδοι …