Home » Νομοθεσία

Yπόμνημά της ΠΕΤΙΕ για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Submitted by on May 25, 2009 – 12:15 pmNo Comment
Yπόμνημά της ΠΕΤΙΕ για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Το παρακάτω κείμενο στάλθηκε προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Επιτροπή Μελέτης και καταγραφής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Θέμα της η ένταξη των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στα ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα.

Στόχος του κειμένου αυτού είναι να σας ενημερώσει για την θέση και τον ρόλο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ως επαγγελματίες, λειτουργούς και επιστήμονες, και να δώσει μια εικόνα για τις δύσκολες, επικίνδυνες, γεμάτες ευθύνη και άγχος συνθήκες εργασίας τους.

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων είναι οι πτυχιούχοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( ΤΕΙ ), και με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και Τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κύρια στα Δημόσια Νοσοκομεία, είτε στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στα εργαστήρια: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Ιολογίας, Βιοχημικό, Αιμοδοσίας, Τράπεζας Αίματος, Ανοσολογικό, IΙστοσυμβατότητος, Πυρηνικής Ιατρικής, Ορμονολογικό, Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό, Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματόζωων και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ασχολούνται κύρια με την εκτέλεση των Ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων, εφαρμόζουν τεχνικές και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών.

Επίσης δίνουν οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και την σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο, προβαίνουν στη λήψη βιολογικών δειγμάτων, προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, παρασκευάζουν επιχρίσματα και εκτελούν τεχνικές χρώσεων, προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.

Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας, Τράπεζας Αίματος δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες και ασθενείς για την κατάλληλη προετοιμασία τους πριν από την αιμοληψία, παρασκευάζουν τα παράγωγα αίματος (PLT, FFP, NEOCELLIS κ.α.), πλένουν τα ( προς μετάγγιση ) ερυθρά αιμοσφαίρια και ως εργαζόμενοι στο εργαστήριο πειραματόζωων φροντίζουν για την σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους, και επιμελούνται τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα.

Το περιβάλλον εργασίας των Τεχνολόγων Ιατρικών εργαστηρίων, περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό φυσικών, χημικών, βιολογικών και άλλων παραγόντων, οι οποίοι σε συνδυασμό με τα διάφορα ψυχολογικά ερεθίσματα και την οργάνωση εργασίας, αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια, τη σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων εκτίθενται σε πλήθος επαγγελματικών παραγόντων κινδύνου όπως:

Έκθεση σε Φυσικούς παράγοντες:

  • Κοψίματα, τρυπήματα, εκδορές, φλόγα, καψίματα, χτυπήματα, πτώσεις αντικειμένων, πίεση φιαλών αερίου, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, θόρυβοι, θερμότητα, ψύχος ( π.χ. κατά την λήψη βιολογικών υλικών, την επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων, την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων, την χρήση μηχανημάτων κ.α.).

Έκθεση σε Χημικούς παράγοντες :

  • Σωματίδια ( σκόνη, ίνες ),
  • Υγρά( οξέα, βάσεις, διαλύτες ),
  • Αέρια ( καπνοί, ατμοί ), ( π.χ. κατά την παρασκευή θρεπτικών υλικών, προετοιμασία αντιδραστηρίων και διαλυμάτων, ειδικές συνθήκες πραγματοποίησης εξετάσεων κ.α. ).

Η δράση αυτών των Χημικών παραγόντων ομαδοποιείται σε τοξικές επιδράσεις και αλλεργικές αντιδράσεις, που αρκετά συχνά κάνουν αισθητή την παρουσία τους με ενοχλήσεις και πρόκληση κακής υγείας.

  • Τα αντισηπτικά δέρματος, που αναγκαστικά οφείλουν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στα Ιατρικά Εργαστήρια, μπορούν να είναι αίτιο αλλεργίας, εκφυλιστικών βλαβών και έχουν ενοχοποιηθεί κάποια από αυτά για τερατογενέσεις και καρκινογενέσεις.
  • Η συστηματική επαφή με οργανικούς διαλύτες, κατά την παρασκευή των απαραίτητων αντιδραστηρίων και διαλυμάτων ( όπως : αιθέρας, κετόνες, αλκοόλες κ.α. ) αποτελούν αίτιο : χρόνιας δηλητηρίασης, ηπατικής βλάβης, βλάβης του νευρικού συστήματος κ.α.
  • Ο χειρισμός φαρμάκων ( πενικιλίνη, σουλφοναμίδες, κ.α. ) είναι συχνό αίτιο αλλεργικών αντιδράσεων.

Έκθεση σε Βιολογικούς παράγοντες:

  • Μικρόβια, σπόροι αναερόβιων Μικροβίων, μύκητες, ιοί, παράσιτα, απειλούν με μετάδοση καθημερινά κατά την άσκηση του επαγγέλματος ( με την άμεση επαφή, την αερογενή μετάδοση ή μέσω των τροφίμων και του νερού ).
  • Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων κινδυνεύουν από τους ιούς της Ηπατίτιδας και του AIDS ( σχεδόν το σύνολο των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων πραγματοποιούν εξετάσεις του ορού αίματος και επεξεργασία βιολογικών υλικών ), αλλά ο κίνδυνος υπάρχει και από άλλα λοιμώδη νοσήματα όπως η Φυματίωση ( π.χ. κατά την καλλιέργεια βιολογικών υλικών για μυκοβακτηρίδια, τη λήψη βιολογικών δειγμάτων από ασθενείς κ.α. ), η Μηνιγγίτιδα ( π.χ. κατά την επεξεργασία Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού ), η Σαλμονέλωση, οι Μυκητιάσεις κ.α.

Επίσης, επικίνδυνα μπορεί να είναι και πιθανά τρυπήματα με σύριγγες, με αίμα ασθενών μολυσμένων με AIDS, ή ιούς της ηπατίτιδας κ.λ.π.

Τέλος, οι Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων, όπως και άλλα επαγγέλματα υγείας χαρακτηρίζονται από την έντονη ψυχική και σωματική καταπόνηση. Η όρθια ή η σκυφτή εργασία, οι λεπτοί χρονοβόροι χειρισμοί, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις είναι αίτιο μυοσκελετικών παθήσεων κύρια στη μέση και στα γόνατα. Κύρια η διατήρηση των εργαζομένων σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, προσοχής, ψυχικής έντασης και συναισθηματικής καταπόνησης είναι αίτιο συνεχούς εμφάνισης stress και κόπωσης. Η εργασία σε βάρδιες απορυθμίζει το βιολογικό ρυθμό με αποτέλεσμα τις διαταραχές του ύπνου, του κυκλοφορικού συστήματος, του πεπτικού συστήματος, των εκκρίσεων ορμονών κ.α.

Αυτή είναι μόνο μια γενική εικόνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζεται ο Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων. Πιο ειδικά μπορούμε να σας αναφέρουμε στατιστικά δεδομένα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ( Συλλογή – Επεξεργασία Δεδομένων «Α0303»: Καντεράκης Γεώργιος) που αναφέρουν ότι:

Περισσότερο από το 85 % των τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Το 75,5 % εργάζονται στα εργαστήρια Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρα Υγείας, το 14,6 % στα εργαστήρια του ΙΚΑ, το 9,8% σε Ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια Ιδιωτικών Νοσοκομείων, και το υπόλοιπο 2,4 % σε εργαστήρια του χώρου της εκπαίδευσης.

Τα Βιολογικά Υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων κατά την διάρκεια της εργασίας τους είναι:

deigmata-1

Οι Βιολογικοί παράγοντες που έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων είναι:

diagramma-2

Το 53,7 % των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων εργάζονται ακανόνιστη βάρδια. Το 81,8 % αυτών, εκτελεί ακανόνιστη βάρδια με νυχτερινή.

Παρατεταμένη εργασία σε καθιστική θέση, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται, πάντα ή σχεδόν πάντα πραγματοποιεί το 60,9 % των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ενώ το 73,2 % παραπονείται για εργασία σε άβολη (αδέξια) στάση και το 78,1 % για παρατεταμένη εργασία στην ίδια στάση.

Το 70,7 % των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, πάντα ή σχεδόν πάντα, πραγματοποιεί εργασία με κάμψη (επίκυψη) ή και περιστροφή του άνω μέρους του σώματος πολλές φορές την ώρα, με το 63,4 % να αντιμετωπίζει πόνους στη μέση και το 22,0 % στα χέρια και τα πόδια να νιώθει μούδιασμα ή αίσθημα μυρμηγκιάσματος.

Το 65,9 % των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων εκτιμά ότι έχει έντονη σωματική ( αλλά και ψυχική ) φόρτιση κατά τη διάρκεια των συνηθών δραστηριοτήτων κατά την εργασία του. Ενώ, το 56,1 % αισθάνεται ότι εξακολουθεί να νιώθει κούραση όταν ξυπνά το πρωί.

Κλείνοντας πιστεύουμε ότι με το έγγραφο αυτό, μπορέσαμε να δείξουμε το είδος της δύσκολής εργασίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων. Έτσι, ενόψει του επαναπροσδιορισμού των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων παρακαλούμε, να εισηγηθείτε, επικαλούμενος τα παραπάνω, ο κλάδος των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων να συμπεριληφθεί, στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ώστε να τυγχάνει των ευεργετημάτων που τυχόν θα καθορισθούν για τα επαγγέλματα αυτά.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.